Arctivity utgår som arrangement i 2019

Sammen med flere særforbund i NIF, friluftslivsorganisasjoner, velvillige samarbeidspartnere, frivillige og ikke minst deltakerne, har vi lagt et godt grunnlag for en årlig aktivitetscamp for personer med fysiske funksjonsnedsettelser.

Det er bred enighet om at Arctivity er et viktig arrangement som ønskes videreført. Samtidig mener vi arrangementet er et nasjonalt ansvar som Valnesfjord Helsesportssenter ikke kan bære det økonomiske ansvaret for.

For arrangementets fremtid blir det svært viktig å sikre finansiering over flere år. Vi trenger å etablere langsiktige samarbeidsavtaler og en sterk forankring og vilje til videreutvikling av prosjektet i samarbeid med offentlige og private instanser for å ha muligheten til å gjennomføre Arctivity.

Med håp om å komme sterkt tilbake med Arctivity, vil vi takke alle involverte for et svært godt samarbeid og fantastiske natur- og mestringsopplevelser, så langt.