Golf

Nesten alle kan spille golf, inkludert personer med funksjonshemning. Spilte du golf før du ble funksjonshemmet kan du spille igjen! Golf er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere, samt personer med ulikt funksjonsnivå, kan spille sammen.

Ønsker du å lære å spille golf? I løpet av 3 golfdager tar vi deg gjennom nybegynnerkurset Veien til Golf. Målet er at alle som ønsker skal kunne melde seg inn i en golfklubb, og fortsette å spille når de kommer hjem. Har du spilt litt tidligere får du muligheten til å videreutvikle dine golfferdigheter.

Kurset arrangeres hos Salten Golfklubb, Bodø Golfpark som har en av landets råeste baner. Her får du flotte naturopplevelser med nærhet til fjære, hav og fjell.

Hvem kan delta?

Alle som kan holde i en golfkølle kan delta, og det holder å holde golfkølla med en hånd! Vi disponerer en paragolfer (golfrullestol) for de som ikke kan stå og slå. Har du problemer med å gå, bruker vi en ordinær golfbil mellom slagene.

Hva vil kurset inneholde?

Målet med Veien til Golf er at du skal bli kjent med golf. Kurset vil gi deg praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter trening i grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen. Du skal også få spille noen hull på bane for å oppleve hva golf er. Vi går gjennom noe teori, men kurset er i alle hovedsak praktisk opplagt. Det er ikke krav til forkunnskaper eller ferdigheter.

Antall deltakere

Det er ingen øvre grense for antall deltakere, men da vi kun har tilgang til en paragolfer, kan vi kun tilby deltakelse for en person som ikke kan stå å slå.

Nødvendig utstyr

Du trenger ikke eget golfutstyr. Salten GK stiller med køller og baller. Alt du trenger er gode sko og klær som tåler vær.

Du finner nyttig informasjon på Norges Golfforbunds hjemmeside www.golfforbundet.no.

salten golfklubb